top of page

VELKOMMEN TIL VORES PROJEKTHJEMMESIDE!

Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv var et treårigt projekt, som sluttede ved udgangen af 2022. Vi var fem ambitiøse erhvervsskoler, som gav hinanden håndslag på, at vi ville bruge projektet til at lave de bedste merkantile uddannelser til dagens og morgendagens merkantile arbejdsmarked.

Praksisnær undervisning, virksomhedsnære aktiviteter, hands on, verdensmål, bæredygtighed og STEM-kompetencer har været centrale guidelines i projekterne.

 2.100 grundforløbselever på EUD og EUX og hovedforløbselever inden for handel, kontor og detail har oplevet nye og anderledes læringsforløb med fokus på STEM-kompetencer, bæredygtighed og virksomhedsnære opgaver.

Hvad er STEM-kompetencer i en merkantil sammenhæng, og hvordan kan vi bruge STEM som metode?

Vi har lavet en definition på, hvad STEM betyder i en merkantil kontekst, og helt konkret viser vi, hvordan I kan bruge Science, Technology, Engineering og Mathematics som en nyttig metode til at arbejde med merkantile digitale løsninger.

 

I april 2022 gennemførte vi en hel projektuge, hvor vi anvendte STEM som metode. Læs mere om det på www.merkantilmasterclass.dk 

Vores andet fokus har været virksomhedsnære samarbejder – at elever møder virksomheder og omvendt omkring konkrete virkelige opgaver, som virksomhederne gerne vil have elevernes input til at løse.

 

Alt dette og mere til kan I læse på denne hjemmeside. Her finder I udviklede undervisningsforløb og materialer, som du er mere end velkommen til at plukke ned!

 

Plus en række spændende artikler fra projektet.

 

Rigtig god fornøjelse.

STEM plakat.jpg
IMG_20221107_090455_edited.jpg

November 2022

Temadag 3 Livesalg og chat bots - November 2022

På denne temadag vil vi se på to konkrete teknologier: Liveshopping som værktøj til mersalg og chatbots som kundeservice på en hjemmeside.

 

Liveshopping fik under corona-nedlukningen et kæmpeboost og giver stadig i dag virksomhederne mulighed for at fange deres kunders opmærksomhed efter lukketid eller bare nå et større reach i antal kunder og dermed mere salg. Vi skal se på det danske værktøj Elisa, der kan lave liveshopping på Facebook.
 

Chatbots findes i dag på mange hjemmesider, og er en stor hjælp for de virksomheder, der ikke har ansatte nok til at kunne bemande en chat 24-7.


Eleverne vil på denne temadag få hands-on erfaringer med at arbejde med både liveshopping samt udvikling af egen chatbot.

 

De tre temadage bliver afviklet på alle fem skoler ligesom sidste år. 

Husk at I også kan følge med i, hvad der sker i projektet på linkedin.

2022-08-29 09_47_16-.png

April 2022

Merkantil MasterClass uge 14 2022

Velkommen til projektugen Merkantil Masterclass. Projektugen er en konkurrence på tværs af de fem erhvervsskoler, hvor eleverne afslutningsvis skal dyste mod hinanden. I projektugen er der indgået et samarbejde med XL-BYG, som har været med til udforme en case-opgave baseret på deres egne behov og udfordringer.

Link til hjemmesiden:
https://merkantilmasterclass.dk/

2021-10-13 08_41_48-Window.png

Oktober 2021

Inspiration til iværksætterkonkurrence

Campus Vejle har udviklet Kickstart Programme. En konkurrence hvor GF1 eleverne tester deres iværksættergen. 

Få inspiration til hvordan I kan arbejde med innovation og iværksætteri med jeres grundforløbselever her.

2021-05-28 11_09_45-Window.png

April 2021

EUX-elever fra IBC skriver opgave om XL-byg og bæredygtighed

Vores samarbejde med XL-Byg tog udgangspunkt i en konkret problemstilling, der skulle forenes med det faglige indhold i fagene Virksomhedsøkonomi og Dansk. Eleverne skulle selv, på baggrund af deres tilgåede viden om XL-Byg, udarbejde en tværfaglig problemformulering og give et bud på, hvordan XL-Bygs produktlinje ”Et grønnere valg” kunne markedsføres og tænkes ind i en større bæredygtig strategi. Eleverne kom fagligt bredt omkring i deres opgaver; promoveringsmuligheder på de sociale medier, analyse af årsregnskaber, segmentering og livsstil og stilistiske virkemidler var blot nogen af de elementer, eleverne inddrog fra undervisningen i deres arbejde med de bæredygtige produkter.

 

Projektet blev afsluttet med præsentationer for Mette Brund fra XL-Byg, der gav eleverne en yderst kvalificeret og konstruktiv feedback. Vores samarbejde med XL-Byg blev en meget positiv oplevelse for alle parter, som vi håber at kunne gentage i fremtiden. Projektet var med til at give eleverne et indblik i, hvordan de to fag kan anvendes i en kommende elevplads, ligesom eleverne stolte stod med rank ryg og et smil på læben, da de modtog Mettes ros for oplæggene. Vi er ikke i tvivl om, at projekter som disse styrker eleverne både fagligt og menneskeligt, og at det er med til at give dem et realistisk og virkelighedsnært billede af det arbejdsliv, der venter dem efter endt uddannelse hos os.

XL-byg har bragt en artikel i deres interne medarbejderblad om samarbejdet med eleverne fra IBC. Artiklen kan læses her.

Vindere Iværksætteri verdensmål.jpg

Oktober 2020

Kickstart Programme - De merkantile GF1 elever på Campus Vejle arbejder med iværksætteri og FN’s verdenmål

Som en del af projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv  har EUD- og EUX-eleverne på Campus Vejle arbejdet med iværksætteri og FN’s Verdensmål. Eleverne udarbejdede ideer til virksomheder med afsæt i  verdensmål, og lavede bl.a. målgruppeanalyse, markedsføringsplan, budget og mange andre af de klassiske merkantile dyder. Der blev bygget prototyper af de udvalgte ideer, bl.a. ved hjælp af 3D scan, og eleverne fik oplæg fra lokale iværksættere i Vejle og deltog workshops med innovationskonsulenter fra Spinderihallerne i Vejle.

 

Løvens Hule! Projektet blev afsluttet den 8. oktober med at eleverne pitchede deres ideer á la Løvens Hule for et hold dommere, primært fra det lokale erhvervsliv. Vinderidéen ”A helping hand” var et madkoncept til hjemløse og udsatte borgere. Dommerne sagde bl.a….”Et virkeligt sympatisk projekt….godt og grundigt gennemarbejdet….og man kan mærke, I brænder for det”. Og så fik eleverne ros for at have opsøgt mulige partnere ved både kommunen og det private erhvervsliv.  

 

De 6 bedste ideer sendes videre til en regional konkurrence under Fonden for Entreprenørskab.

 

Foto af vinderne er venligst stillet til rådighed af @KommPress

 

Projektet er gennemført med følgende partnere: @Fonden for Entreprenørskab med støtte fra @Nordea-fonden; @Spinderihallerne, @Merkantil dannelse i et STEM perspektiv, @EU Socialfond.

1665046846582.jfif

Oktober 2022

Temadag 2 Video som salgsværktøj - Oktober 2022

Virksomhederne skal i dag arbejde hårdt for at få fat på den unge målgruppe, der i mindre grad befinder sig på fx Facebook, som ellers er en stor driver til salg ift. de ældre målgrupper. Samtidig er den yngre målgruppe også mere kritisk i forhold til klassisk annoncering. De vil underholdes og tales til på deres egne præmisser i deres eget sprog.

Her er video et af de foretrukne værktøjer, da det hurtigt og nemt kan sende et budskab til de unge. 

Eleverne vil på denne temadag få hands-on erfaringer med at arbejde med storyboards og filme annoncer til en specifik virksomhed.

De tre temadage bliver afviklet på alle fem skoler ligesom sidste år.

Husk at I også kan følge med i hvad der sker i projektet på linkedin.

2021-12-15 10_14_02-Window.png

December 2021

Fremtidens købmænd - Sådan leger GF1 elever med VR

Verdens største marketplace kommer til at ligge i det virtuelle univers, og vil du være købmand, skal du kunne det! Derfor arbejder GF1-eleverne i projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv selvfølgelig med VR = Virtual Reality. Hvordan? Se denne lille film, hvor vores super-engagerede GF1-elever fra IBC på den tredje og sidste temadag i MasterClass 3+5 leger med VR.

Tietgen - sjovt.jpg

September 2021

Grundforløb 1 elever lærer om kunderejsen på temadag 1 i MasterClass 3+5

Forbrugerne handler i stigende grad online. Kunderejsen er derfor også en digital kunderejse. Salg og markedsføring er gået digitalt. Det giver virksomhederne mange muligheder, men også et behov for medarbejdere med stærke STEM-kompetencer. Tænk bare på, hvor mange sociale medier man som virksomhed skal være til stede på, for at fange forskellige målgrupper. Og hvordan bruger man egentlig de sociale medier bedst, til at komme i kontakt med kunderne?

Det var indgangen til den først af tre temadage, som blev afholdt for alle de merkantile GF-elever på Campus Vejle, IBC, Tietgen, Tradium og Viden Djurs i samarbejde med Videncenter for Digital Handel. 

Forud for temadagene var Videncenter for Digital Handel rundt på alle fem skoler, hvor de afholdt workshops for de lærere, der skulle undervise på temadagen.

Tina Madsen, underviser på Viden Djurs Erhvervsuddannelser: Morten Christoffersen og Flemming Jessen fra Videncenter for Digital Handel har fingeren på pulsen til daglig, og de er meget dygtige til den digitale del, så vi undervisere får også meget ud af at være med, siger Tina Madsen, underviser på VID Erhvervsuddannelser.

Projektleder Birthe Søndergaard, Tietgen: Eleverne prøvede at arbejde praktisk med noget, de ikke havde prøvet før. Alle kan lave en Facebook-annonce, men ikke alle kan lave en målrettet annonce, der passer ind i kunderejsen. Det kan vores GF1-elever nu. Eleverne fik lært nogle digitale værktøjer at kende, som de kan anvende i resten af deres uddannelse – fx Canva, og eleverne oplevede, at det de lavede, så professionelt ud. Det at beskæftige sig med eet overordnet emne en hel dag er faktisk noget eleverne sætter pris på – som afbræk i forhold til en almindelig skema-opdelt dag med flere dag.

Udvalgte elevcitater:

  • Det bedste var nok da vi skulle planlægge vores egen kunderejse, og indse hvordan vi selv er blevet påvirket af den!

  • Jeg har fået meget mere information og er blevet klogere på når jeg handler på nettet!

  • At få indblik i den digitale handel og at lære mere om internettet!

  • Lærte at bruge nogle nye værktøjer, kunne være sammen med dem jeg ville og så var det super rart at have de samme lærere en helt dag!

 

De sidste to temadage bliver afviklet på alle fem skoler i løbet af efteråret, hvor overskrifterne på dagene er henholdsvis Kunstig intelligens og Augmented Reality/Virtual Reality. Forud for temadagene klæder Viden om Data lærerne på til sammen med Centrets konsulenter at kunne stå for undervisningen på temadagene.

 

Temadagene afvikles som aktiviteter under projekt: Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv. Et projekt finansieret af EU's Socialfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Vi-hjælper-virksomheder-med-at-vælge-og-

September 2020

Campus Vejler arbejder sammen med JYSK

Det er fedt at få en idé om, hvad de arbejder med i for eksempel JYSK - og generelt bare at få en idé om at skulle ud i den virkelige verden og blive bedre forberedt!

 

Det siger Silas, som netop er startet på EUD grundforløb 2 på Campus Vejle i august 2020. Campus Vejle arbejder sammen med lokale virksomheder om at udvikle nye projekter, der giver eleverne indsigt i fx en moderne detailbutik. Silas og holdkammeraterne blev derfor fra grundforløbets første dag kastet ud i et nyt virksomhedsprojekt om JYSK.

 

Ud over den virkelige verden arbejdede eleverne også med ny teknologi. STEM-kompetencer er nemlig en også en vigtig del af en moderne detailuddannelse.

 

Se filmen....

1663759045008.jfif

September 2022

Temadag 1 Kunderejsen - September 2022

Forbrugerne handler i stigende grad online, enten gennem hjemmesider eller via sociale medier. Kunderejsen er derfor i høj grad blevet en digital kunderejse. Salg og markedsføring er i langt højere grad blevet digital. Det giver virksomhederne mange muligheder for at komme i kontakt med kunderne, men også et behov for medarbejdere med stærke digitale kompetencer, hvis man fortsat vil være konkurrencedygtig. Tænk bare på, hvor mange sociale medier man som virksomhed skal være til stede på for at fange forskellige målgrupper. Og hvordan bruger man egentlig de sociale medier bedst til at komme i kontakt med kunderne?

 

Virksomhederne har derfor behov for medarbejderne, som har et godt indblik i digitale platforme, herunder især sociale medier. De har behov for medarbejdere, som kan anvende de sociale medier i en forretningsmæssig sammenhæng til både salg og markedsføring af virksomhedens produkter. Derfor er det vigtigt, at eleverne kommer ud med kompetencer til at anvende de sociale medier i en professionel sammenhæng.

 

På denne temadag vil der derfor være fokus på, hvordan virksomheder, gennem digitale værktøjer kan påvirke kunderne i deres rejse mod et køb af varer. Der vil også være fokus på, at eleverne får hands-on erfaring med nogle af de online værktøjer, som virksomhederne bruger, når de arbejder med digital handel.

De tre temadage bliver afviklet på alle fem skoler ligesom sidste år.

Husk at I også kan følge med i hvad der sker i projektet på linkedin.

_FSN9289.jpg

November 2021

SPÆNDENDE TEMADAG FOR DE MERKANTILE GF1-ELEVER

På de fem partnerskoler i projektet Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv, Campus Vejle, Tradium, Tietgen, IBC og Viden Djurs har man nu afholdt anden række af MasterClass3+5 temadage. Temadagen var tilrettelagt af Viden om Data i et samarbejde med firmaet Yodaway, der er specialiseret i robotteknologi og databehandling.

Læs mere om hvordan temadagen blev taget imod på de fem skoler her.

2021-06-01 10_13_47-Film og TV.png

Maj 2021

Livestream med Heidi Svane

Hvorfor er en merkantil uddannelse et godt valg? Digital Innovations Specialist Heidi Svane gav svarene i et fælles livestreamarrangement mandag den 31. maj 2021. Elever fra de fem partnerskoler i projektet fik en perlerække af perspektiver på, hvordan de kan gøre en vigtig forskel, fra starten af deres lærertid - handel, kontor eller butik. 

 

Livestreamet kan genses her: https://vimeo.com/556888869

Heidis slides kan hentes her.

Byg en webshop.jpg

November 2020

Online undervisning af eksperter - som en del af projekt "Byg en webshop"

”Som en del virksomhedsprojektet ”Byg en Webshop” havde elever fra EUX-året på Campus VejIe, d. 18. november, online besøg af 3 eksperter i markedsføring på sociale medier.

 

Eleverne hørte bla om markedsføring på Facebook og Instagram v/iværksætter Micky Weiss, de hørte om Google Adds og YouTube v/Bjarke Bekhøj, Become og så hørte de om hvordan A.C.Perch’s Thehandel  bruger sociale medier i deres markedsføring.

 

Eleverne skulle straks bruge den nye viden til at lave en SoMe strategi for skolens kantine, hvor de efterfølgende overtager kantinens facebookside i en SoMe-takeover.

 

Dagen blev arrangeret i Samarbejde med Videncenter for Digital Handel.”

Footer-m-logoer.jpg
bottom of page