top of page

Udvikling af tre valgfag på hovedforløb

Automatisering og digitalisering kalder på nye kompetencer!

 

Digitalisering er kendetegnet ved konstant at være i udvikling, og virksomhedernes praksis kan være vidt forskellige selv indenfor de samme brancher. Derfor skal eleverne klædes bedst muligt på, til at kunne bidrage til de løsninger og teknologier virksomhederne anvender. Derfor efterspørger erhvervslivet i de merkantile brancher medarbejdere med STEM-kompetencer.

 

Eleverne skal udvikles til kompetente medarbejdere, der fx kan betjene Robotic Proces Administration/Automation (RPA’er), som vinder frem inden for kontor- og handelsområdet. På detailområdet er digitaliseringen i hastig vækst - det gælder fx webbutikker, som skal kunne kobles med at give kunden personlig betjening og oplevelsen af god service. Derfor skal eleverne også vide noget om Big Data, VR, computional thinking.

 

At arbejde med ansvarlig forbrug og produktion og at bidrage til klimaindsatsen er også en del af elevernes kompetenceudvikling. Samfund og virksomheder er i stigende grad opmærksomme på, at indfri FN’s verdensmål. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om at kunne mestre nye teknologier. De skal også anvendes på en sådan måde, at de tilgodeser behovet for ansvarligt forbrug og produktion og bidrager til klimaindsatsen.

 

Det kræver innovationskraft – derfor skal elevernes intra- og intreprenørielle tænkning stimuleres, så eleverne bliver fortrolige med at anvende deres STEM-kompetencer innovativt – og dermed som fremtidige medarbejdere bidrage til at innovationshøjden i virksomhederne løftes.

 

Tietgen i gang med et delprojekt under denne hovedaktivitet. Tietgen udvikler i samarbejde med flere andre erhvervsskoler og de relevante faglige udvalg en række spændende valgfag til de merkantile hovedforløb.   

Undervisningsmateriale kan findes her:

Datahåndtering

Værdiskabende optimering gennem automatisering

bottom of page