PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER

Desk Study

Udvikling af nye konkurrencer til 

DM i Skills 

Udvikling af tre valgfag på hovedforløb

kodning

Udvikling af digitalt materiale til støtte for elever, der mangler basale IT-kompetencer

Udvikling af materiale, der kobler mellem hovedforløb og Erhvervs Akademi

Udvikling af aktiviteter, der kobler skolens teori med daglig praksis i virksomheden