top of page

Udvikling af digitalt materiale til støtte for elever, der mangler basale IT kompetencer

Vi skal møde eleven der, hvor eleven er – og klæde ham/hende på!

 

På erhvervsskolerne møder vi en gruppe af elever, der mangler helt basale IT kompetencer. Det kan gøre det svært for dem at gennemføre hovedforløbet, ligesom det måske også betyder, at man ikke helt møder virksomhedens forventninger. Det er selvsagt et dårligt udgangspunkt, og det skal der gøres noget ved.

 

Med Viden Djurs for bordenden arbejder vi under denne hovedaktivitet med delprojekter, der afdækker hvilke IT-kompetencer og værktøjer m.v. eleverne skal mestre til et vist niveau, og vi udvikler digitalt materiale til brug for undervisning og egenundervisning.

Undervisningsmateriale kan hentes her:

bottom of page