top of page

Udvikling af materiale, der kobler mellem hovedforløb og erhvervsakademierne

Gå i gang med uddannelse nummer to, mens du er i gang med uddannelse nummer et!

 

Når man står med en EUX business i bagagen, kan det være fristende at springe hovedforløbet over, og i stedet søge direkte ind på en kort videregående uddannelse. Det er som udgangspunkt positivt, at man gerne vil have mere uddannelse, men der er også ærgerligt, at man afbryder sin igangværende erhvervsuddannelse og dermed ikke opnår den praktiske faglighed, som uddannelsen giver mulighed for.

.

Under denne hovedaktivitet arbejder vi derfor med en ”to-i-én-model”. Elever der kan og vil, får mulighed for at prøve kræfter med fag på akademi-niveau allerede mens de går på hovedforløbet.

 

IBC er konkret i gang med at udvikle forløb, der ligger på så højt et niveau, at det bliver muligt for elever at gå til eksamen som privatister på et erhvervsakademi. Forløbene følger fagretningerne og kobles med relevante fag under akademiuddannelserne.

Undervisningsmateriale kan hentes her:

bottom of page