top of page

Materialebank

- Materiale for hver enkelt hovedaktivitet

På denne side findes alt det udviklede materiale, som er blevet skabt i projektet.

Materialet er udviklet under projektets 8 hovedaktiviteter og er ligeledes kategoriseret derefter.

Materialet kan frit benyttes og tilpasses eget behov.

Brug sidemenuen for at navigere mellem de forskellige hovedaktiviteter på siden:

Hovedaktivitet 1: Desk study

Desk-studiet er et forarbejde til projektet og er udarbejdet ultimo januar 2020.  Formålet med Desk-studiet er at bidrage til projektets vidensfundament. Hensigten er at projektets udviklere, deltagere og andre interesserede kan orientere sig om, hvad der findes af eksisterende viden og data, der kan have relevant værdi for projektets aktiviteter. 

H1: Desk study
Hovedaktivitet 2: Tre valgfag til hovedforløbet

Beskrivelse:

 • Valgfag 1: RPA (Robot Process Automation) Hent her

 • Valgfag 2: Datahåndtering

 • Valgfag 3: ?

H2: Tre valgfag til hovedforløbet
Hovedaktivitet 3: Brobygning mellem grundforløb og hovedforløb

En af de store udfordringer for de merkantile erhvervsuddannelser er, at for få elever vælger at fortsætte på et merkantilt hovedforløb, når de har afsluttet Grundforløb 2 Business EUX. Det betyder, at eleverne ikke færdiggør deres merkantile uddannelse, og at virksomhederne ikke modtager de elever, de gerne vil uddanne.

 

Under denne hovedaktivitet angriber vi denne problemstilling ved hjælp af en række delprojekter rettet direkte mod grundforløbseleverne – herunder ved at:

 sikre et større indblik i hvad den samlede uddannelse indeholder

 • sikre møder med hovedforløbet allerede på grundforløbet – gerne flere gange

 • Udvikle tilpassende forløb til EUX, så mulighederne i deres uddannelse træder tydeligere frem – også i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder med fuld studiekompetence

 • udvikle forløb med inddragelse erhvervslivet, så det bliver tydeligt, hvilke job- og karrieremuligheder en fuldført uddannelse giver

 • ...

 • Informationsmøder

 • Erhvervsrettet forløb

 • Virksomhedsbesøg

 • Fysisk jobdating/speeddating

 • SoMe opslag fra HF-elever

 • GF-elever møder HF-elever

 • Foredrag

 • Digitale videoansøgninger

 • Jobsamtale via VR

 • Karriere café

Hovedaktivitet 4: Kobling mellem hovedforløb og Erhvervs akademi
 • ...

 • ...

 • ...

Gå i gang med uddannelse nummer to, mens du er i gang med uddannelse nummer et!

 

Når man står med en EUX business i baggagen, kan det være fristende at springe hovedforløbet over, og i stedet søge direkte ind på en kort videregående uddannelse. Det er som udgangspunkt positivt, at man gerne vil have mere uddannelse, men der er også ærgerligt, at man afbryder sin igangværende erhvervsuddannelse og dermed ikke opnår den praktiske faglighed, som uddannelsen giver mulighed for.

.

Under denne hovedaktivitet arbejder vi derfor med en ”to-i-én-model”. Elever der kan og vil, får mulighed for at prøve kræfter med fag på akademi-niveau allerede mens de går på hovedforløbet.

Hovedaktivitet 5: Nye konkurrencer til DM i Skills

De merkantile konkurrencer til DM i Skills skal sparke …!

 

Talentkonkurrencer mellem elever er med til at gøre kommende elever opmærksomme på, hvad man egentlig kan lære, når man tager en uddannelse på en erhvervsskole. Samtidig er talentkonkurrencer et udstillingsvindue for uddannelserne.

 

Når eleverne fra erhvervsuddannelserne konkurrerer mod hinanden ved at vise deres kunnen indenfor faget, kommer de merkantile elever ofte til kort. Det er svært, med et uhåndgribeligt produkt som for eksempel personligt salg eller en serviceydelse, at konkurrere med en smuk bundet buket blomster eller en nyanlagt terrasse.

 

Det er ikke desto mindre de merkantile elevers vilkår, og vi vil derfor arbejde sammen med eleverne og virksomhederne på at udvikle konkurrencerne.

H3: Brobygnig melle grundforløb og ho..
H4: Kobling mellm hovedforløb og E..
H5: Nye konkurrencer til DM i Skills
 • ...

 • ...

 • ...

Hovedaktivitet 6: Digitalt materiale til støtte for elever m.m. der mangler basale IT kompetencer

Vi skal møde eleven der, hvor eleven er – og klæde ham/hende på!

 

På erhvervsskolerne møder vi en gruppe af elever, der mangler helt basale IT kompetencer. Det kan gøre det svært for dem at gennemføre hovedforløbet, ligesom det måske også betyder, at man ikke helt møder virksomhedens forventninger. Det er selvsagt et dårligt udgangspunkt, og det skal der gøres noget ved.

 • ...

 • ...

 • Kompetenceområde 1

 • Kompetenceområde 2

 • Kompetenceområde 3

 • Kompetenceområde 4

 • Kompetenceområde 5

 • Kompetenceområde 6

 • Kompetenceområde 7 

Hovedaktivitet 7: Praksisnære/virksomhedsrettede aktiviteter

Vi skal møde eleven der, hvor eleven er – og klæde ham/hende på!

 

På erhvervsskolerne møder vi en gruppe af elever, der mangler helt basale IT kompetencer. Det kan gøre det svært for dem at gennemføre hovedforløbet, ligesom det måske også betyder, at man ikke helt møder virksomhedens forventninger. Det er selvsagt et dårligt udgangspunkt, og det skal der gøres noget ved.

 • ...

 • Jysk (EUD2)

 • Siemens EUX GF2

 • EUX: Skabe synergi mellem gymnasiefaglighed og praksisfaglighed

 • Rema1000, EUD GF2

 • Byg en webshop EUX-året

 • Den digitale kunderejse, Campus Vejle EUX GF2

 • Kickstart Programme GF1

 • Iværksætteri GF2 EUD

 • Iværksætteri – skab en bæredygtig virksomhed (EUX-året)

Hovedaktivitet 8: Kobling mellem skolens teori og daglig praksis i virksomheden

Teori og praksis – To forskellige verdener eller hvad?

 

Ofte er teorier en spøjs størrelse for eleverne, som de ikke kan se meningen med. ”Hvorfor skal vi lære det?” Teori skal understøtte praksis – eller er det jo bare … teori.

 

Vi vil derfor udvikle aktiviteter, hvor vi står i virksomhedernes praksis og arbejder med teorierne derfra. Det giver mening for eleverne, når teori er med til at åbne op for kendskab til virksomhederne og erhvervene. Eleverne oplever sig som mere kompetente, når de oplever meningsfulde koblinger mellem det, de lærer i virksomheden, og det de lærer i skoleperioden.

 • ...

 • ...

 • ...

H6: Digitalt materiale ...
H7: Praksisnære/virksomhedsrettede akt..
H8:Kobling mellm skolens teori og virk..
bottom of page