top of page
2021-10-13 08_41_48-Window.png

Oktober 2021

Inspiration til iværksætterkonkurrence

Campus Vejle har udviklet Kickstart Programme. En konkurrence hvor GF1 eleverne tester deres iværksættergen. 

Få inspiration til hvordan I kan arbejde med innovation og iværksætteri med jeres grundforløbselever her.

2021-05-28 11_09_45-Window.png

April 2021

EUX-elever fra IBC skriver opgave om XL-byg og bæredygtighed

Vores samarbejde med XL-Byg tog udgangspunkt i en konkret problemstilling, der skulle forenes med det faglige indhold i fagene Virksomhedsøkonomi og Dansk. Eleverne skulle selv, på baggrund af deres tilgåede viden om XL-Byg, udarbejde en tværfaglig problemformulering og give et bud på, hvordan XL-Bygs produktlinje ”Et grønnere valg” kunne markedsføres og tænkes ind i en større bæredygtig strategi. Eleverne kom fagligt bredt omkring i deres opgaver; promoveringsmuligheder på de sociale medier, analyse af årsregnskaber, segmentering og livsstil og stilistiske virkemidler var blot nogen af de elementer, eleverne inddrog fra undervisningen i deres arbejde med de bæredygtige produkter.

 

Projektet blev afsluttet med præsentationer for Mette Brund fra XL-Byg, der gav eleverne en yderst kvalificeret og konstruktiv feedback. Vores samarbejde med XL-Byg blev en meget positiv oplevelse for alle parter, som vi håber at kunne gentage i fremtiden. Projektet var med til at give eleverne et indblik i, hvordan de to fag kan anvendes i en kommende elevplads, ligesom eleverne stolte stod med rank ryg og et smil på læben, da de modtog Mettes ros for oplæggene. Vi er ikke i tvivl om, at projekter som disse styrker eleverne både fagligt og menneskeligt, og at det er med til at give dem et realistisk og virkelighedsnært billede af det arbejdsliv, der venter dem efter endt uddannelse hos os.

XL-byg har bragt en artikel i deres interne medarbejderblad om samarbejdet med eleverne fra IBC. Artiklen kan læses her.

Vi-hjælper-virksomheder-med-at-vælge-og-

September 2020

Campus Vejler arbejder sammen med JYSK

Det er fedt at få en idé om, hvad de arbejder med i for eksempel JYSK - og generelt bare at få en idé om at skulle ud i den virkelige verden og blive bedre forberedt!

 

Det siger Silas, som netop er startet på EUD grundforløb 2 på Campus Vejle i august 2020. Campus Vejle arbejder sammen med lokale virksomheder om at udvikle nye projekter, der giver eleverne indsigt i fx en moderne detailbutik. Silas og holdkammeraterne blev derfor fra grundforløbets første dag kastet ud i et nyt virksomhedsprojekt om JYSK.

 

Ud over den virkelige verden arbejdede eleverne også med ny teknologi. STEM-kompetencer er nemlig en også en vigtig del af en moderne detailuddannelse.

 

Se filmen....

Tietgen - sjovt.jpg

September 2021

Grundforløb 1 elever lærer om kunderejsen på temadag 1 i MasterClass 3+5

Forbrugerne handler i stigende grad online. Kunderejsen er derfor også en digital kunderejse. Salg og markedsføring er gået digitalt. Det giver virksomhederne mange muligheder, men også et behov for medarbejdere med stærke STEM-kompetencer. Tænk bare på, hvor mange sociale medier man som virksomhed skal være til stede på, for at fange forskellige målgrupper. Og hvordan bruger man egentlig de sociale medier bedst, til at komme i kontakt med kunderne?

Det var indgangen til den først af tre temadage, som blev afholdt for alle de merkantile GF-elever på Campus Vejle, IBC, Tietgen, Tradium og Viden Djurs i samarbejde med Videncenter for Digital Handel. 

Forud for temadagene var Videncenter for Digital Handel rundt på alle fem skoler, hvor de afholdt workshops for de lærere, der skulle undervise på temadagen.

Tina Madsen, underviser på Viden Djurs Erhvervsuddannelser: Morten Christoffersen og Flemming Jessen fra Videncenter for Digital Handel har fingeren på pulsen til daglig, og de er meget dygtige til den digitale del, så vi undervisere får også meget ud af at være med, siger Tina Madsen, underviser på VID Erhvervsuddannelser.

Projektleder Birthe Søndergaard, Tietgen: Eleverne prøvede at arbejde praktisk med noget, de ikke havde prøvet før. Alle kan lave en Facebook-annonce, men ikke alle kan lave en målrettet annonce, der passer ind i kunderejsen. Det kan vores GF1-elever nu. Eleverne fik lært nogle digitale værktøjer at kende, som de kan anvende i resten af deres uddannelse – fx Canva, og eleverne oplevede, at det de lavede, så professionelt ud. Det at beskæftige sig med eet overordnet emne en hel dag er faktisk noget eleverne sætter pris på – som afbræk i forhold til en almindelig skema-opdelt dag med flere dag.

Udvalgte elevcitater:

  • Det bedste var nok da vi skulle planlægge vores egen kunderejse, og indse hvordan vi selv er blevet påvirket af den!

  • Jeg har fået meget mere information og er blevet klogere på når jeg handler på nettet!

  • At få indblik i den digitale handel og at lære mere om internettet!

  • Lærte at bruge nogle nye værktøjer, kunne være sammen med dem jeg ville og så var det super rart at have de samme lærere en helt dag!

 

De sidste to temadage bliver afviklet på alle fem skoler i løbet af efteråret, hvor overskrifterne på dagene er henholdsvis Kunstig intelligens og Augmented Reality/Virtual Reality. Forud for temadagene klæder Viden om Data lærerne på til sammen med Centrets konsulenter at kunne stå for undervisningen på temadagene.

 

Temadagene afvikles som aktiviteter under projekt: Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv. Et projekt finansieret af EU's Socialfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Byg en webshop.jpg

November 2020

Online undervisning af eksperter - som en del af projekt "Byg en webshop"

”Som en del virksomhedsprojektet ”Byg en Webshop” havde elever fra EUX-året på Campus VejIe, d. 18. november, online besøg af 3 eksperter i markedsføring på sociale medier.

 

Eleverne hørte bla om markedsføring på Facebook og Instagram v/iværksætter Micky Weiss, de hørte om Google Adds og YouTube v/Bjarke Bekhøj, Become og så hørte de om hvordan A.C.Perch’s Thehandel  bruger sociale medier i deres markedsføring.

 

Eleverne skulle straks bruge den nye viden til at lave en SoMe strategi for skolens kantine, hvor de efterfølgende overtager kantinens facebookside i en SoMe-takeover.

 

Dagen blev arrangeret i Samarbejde med Videncenter for Digital Handel.”

2021-06-01 10_13_47-Film og TV.png

Maj 2021

Livestream med Heidi Svane

Hvorfor er en merkantil uddannelse et godt valg? Digital Innovations Specialist Heidi Svane gav svarene i et fælles livestreamarrangement mandag den 31. maj 2021. Elever fra de fem partnerskoler i projektet fik en perlerække af perspektiver på, hvordan de kan gøre en vigtig forskel, fra starten af deres lærertid - handel, kontor eller butik. 

 

Livestreamet kan genses her: https://vimeo.com/556888869

Heidis slides kan hentes her.

Vindere Iværksætteri verdensmål.jpg

Oktober 2020

Kickstart Programme - De merkantile GF1 elever på Campus Vejle arbejder med iværksætteri og FN’s verdenmål

Som en del af projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv  har EUD- og EUX-eleverne på Campus Vejle arbejdet med iværksætteri og FN’s Verdensmål. Eleverne udarbejdede ideer til virksomheder med afsæt i  verdensmål, og lavede bl.a. målgruppeanalyse, markedsføringsplan, budget og mange andre af de klassiske merkantile dyder. Der blev bygget prototyper af de udvalgte ideer, bl.a. ved hjælp af 3D scan, og eleverne fik oplæg fra lokale iværksættere i Vejle og deltog workshops med innovationskonsulenter fra Spinderihallerne i Vejle.

 

Løvens Hule! Projektet blev afsluttet den 8. oktober med at eleverne pitchede deres ideer á la Løvens Hule for et hold dommere, primært fra det lokale erhvervsliv. Vinderidéen ”A helping hand” var et madkoncept til hjemløse og udsatte borgere. Dommerne sagde bl.a….”Et virkeligt sympatisk projekt….godt og grundigt gennemarbejdet….og man kan mærke, I brænder for det”. Og så fik eleverne ros for at have opsøgt mulige partnere ved både kommunen og det private erhvervsliv.  

 

De 6 bedste ideer sendes videre til en regional konkurrence under Fonden for Entreprenørskab.

 

Foto af vinderne er venligst stillet til rådighed af @KommPress

 

Projektet er gennemført med følgende partnere: @Fonden for Entreprenørskab med støtte fra @Nordea-fonden; @Spinderihallerne, @Merkantil dannelse i et STEM perspektiv, @EU Socialfond.

bottom of page