top of page

Brobygning til hovedforløbet

Flere skal færdiggøre deres merkantile uddannelse!

 

En af de store udfordringer for de merkantile erhvervsuddannelser er, at for få elever vælger at fortsætte på et merkantilt hovedforløb, når de har afsluttet Grundforløb 2 Business EUX. Det betyder, at eleverne ikke færdiggør deres merkantile uddannelse, og at virksomhederne ikke modtager de elever, de gerne vil uddanne.

 

Under denne hovedaktivitet angriber vi denne problemstilling ved hjælp af en række delprojekter rettet direkte mod grundforløbseleverne – herunder ved at:

 

  • sikre et større indblik i hvad den samlede uddannelse indeholder

  • sikre møder med hovedforløbet allerede på grundforløbet – gerne flere gange

  • Udvikle tilpassende forløb til EUX, så mulighederne i deres uddannelse træder tydeligere frem – også i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder med fuld studiekompetence

  • udvikle forløb med inddragelse erhvervslivet, så det bliver tydeligt, hvilke job- og karrieremuligheder en fuldført uddannelse giver

bottom of page