Udvikling af praksisnære og virksomhedsrettede aktiviteter

Praksisnære og virksomhedsrettede aktiviteter giver eleverne større viden om, hvilke job og karrieremuligheder der ligger i virksomhederne. Det motiverer eleverne til at fortsætte uddannelsen på hovedforløbet, og helt konkret får eleverne kontakter i erhvervet, som måske kan vejen til en praktikplads.

 

Skolerne kommer samtidig i tættere dialog og kontakt om virksomhedernes praksis. Og det skaber bedre muligheder for at udvikle praksisnære forløb og lave løbende tilpasning af uddannelsesaktiviteterne. 

 

Det er tankerne bag denne hovedaktivitet, der i særlig grad bygger på praksisnære og virksomhedsrettede aktiviteter, hvor merkantil dannelse, STEM-perspektivet og verdensmålene indgår som centrale elementer.

 

Campus Vejle er i samarbejde med andre erhvervsskoler i gang med at udvikle en række delprojekter.